info@jostedalsbre.no

Jostedalsbreen

Sogn og Fjordane

Sogn og FjordaneJostedalsbreen ligger i Sogn og Fjordane, et av de 19 fylkene vi har i Norge og ligger på Vestlandet. Fylket grenser mot Hordaland i sør, Buskerud i sør-øst og Oppland i Øst. Fylket fikk navnet sitt tilbake i 1919 og består av tre hoveddeler. Det er Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Som navnet tilsier er området sterkt preget av sine mange fjorder, hvor Sognefjorden er den mest kjente. Det er den lengste og dypeste fjorden vi har i Norge i dag. Den er på samme måte som Jostedalsbreen et stort trekkplaster for turister. Men det er ikke bare isbreen og Sognefjorden som er de eneste store naturattraksjonene som finnes her. På grensen mellom Luster og Årdal ligger Store Skagastølsting som rager 2405 meter over havet, og er med det den høyeste toppen på vestlandet og den tredje høyeste i Norge. Bare slått av Glittetinden og Galdhøppiggen.

Foruten turisme, hvor også laksefiske er populært, er andre viktige næringe i Sogn og Fjordane industri, handel i tillegg til flere viktige offentlige administrasjonskontorer.

Største tettstedet i fylket er Førde. Her bor det 12 000 mennesker av fylkets totale 109 170 innbyggere.

Turistattraksjoner i Sogn og Fjordane

Mange som reiser til fylket i Vestlandet gjør det for de mange ulike turistattraksjonene som finnes her. Jostedalsbreen er en av de, Sognefjorden og Store Skagastølsting er to andre. Men det er også mye annet som fylket har å by på. Blant de er det også to ting som er havnet på UNESCO sin verdensarvliste.

Urnes stavkirke

Den første plassen i Sogn og Fjordane som ble inkludert i UNESCO sin liste over verdens viktigste kulturarver var Urnes Stavkirke. Det var i 1979. Kirken ligger høyt oppe på neset på Ornes, hvor den er omkranset av et mektig fjordlandskap. Det er en av de eldste og best bevarte stavkirkene vi har i Norge i dag, og den er dermed en viktig del av norsk historie. Byggeteknikken som er brukt her er også en viktig vel av verdens bygghistorie.

Vestnorsk fjordlandskap

Det neste innslaget på UNESCO sin liste fra Sogn og Fjordane kom i 2005. Da ble Norge sitt første naturområdet inkludert på den eksklusive listen. Området består av to hovedområder. Det er Geirangerfjorden som ligger i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden som ligger i Sogn og Fjordane og delvis i Hordaland.

I området her finner man tegn til mennesker helt tilbake til 10 000 år siden, i perioden hvor isbreene trakk seg tilbake. Etterhvert begynte det også å dukke opp faste bosettelser rundt på de små flatene som ligger langs fjorden. Her er det også mange eldre gårder som ligger langt oppe i fjellsidene, i skjul for snø og steinras.