info@jostedalsbre.no

Jostedalsbreen

Kan forbrukslån finansiere ferien?

Noen ganger låner vi til ferieturer. Ønsker du deg en tur til Jostedalsbreen, men får ikke pengene til å strekke til. Forbrukslån er da et av få alternativ du kan benytte deg av. Men hvor lurt er det egentlig?

Når det er ok:

  • Du har en grei økonomi, men mangler midler her og da.
  • Du kan betale tilbake ekstra avdrag etter ferieturen, for å minske renteutgiftene

Når det ikke er lurt:

  • Du har som regel ikke ekstra penger
  • Du har flere gjeldsposter fra tidligere forbrukslån og kreditkort

Men hvordan sammenligner du egentlig tilbudene fra bankene? Hva betyr alle de kryptiske betegnelsene de skriver i tilbudet sitt?

Rente

Mens vi vanlige mennesker snakker om «renta», så blir det litt upresist for en bankansatt. De forholder seg nemlig til to rentebegreper og disse skal du være obs på, for det disse begrepene dekker, det varierer mye.

Nominell rente er renten banken har satt. I denne renteverdien er ingen andre kostnader bakt inn og den kan være ganske misvisende.

Effektiv rente derimot, der er bankens oppgitte rente + kostnadene ved å holde lånet, bakt inn i renteverdien. Dette blir dermed den renten du skal betale og den er sammenlignbar hos alle banker og finansinstitusjoner.

Tilbakebetalingstid

Dette er rett og slett tiden banken gir deg til å tilbakebetale lånet. Har du søkt om et treårig lån, og banken har innvilget dette, så har du altså tre år på deg til å løse inn lånet til fulle.

Men banken sitter ikke og venter til låneperioden er utgått. De setter derimot opp en månedlig innbetaling (annuitetslån med likt avdrag er mest vanlig), slik at du kan tilbakebetale i håndterbare summer.

Terminbeløp

Terminbeløpet er det beløpet banken bestemmer at du skal betale hver måned. Som oftest er lånet ett annuitetslån, hvor månedlige tilbakebetalinger er like store. Men banken kan også sette opp en tilbakebetaling som baserer seg på den til enhver tids brukte kreditt.

Dette skal du sjekke

Den raskeste måten å sammenligne forbrukslånene på, er å se på den effektive renten. Som nevnt over, inneholder den alle relevante kostnader forbundet til lånet, så lavest effektiv rente er det billigste lånet.

Ut å hente inn tilbud

Så nå er det bare å sette seg ved PCen og bla gjennom bankenes prislister, eventuelt kan du begynne å ringe. Som du skjønner blir tidsbruken raskt urimelig stor hvis du er ute etter gode betingelser. Det er rett og slett fryktelig mange aktører i dette markedet, og som privatperson føles det ofte ugjennomtrengelig å få et forbrukslån.

Derfor er det en god ide å søke via tjenester som Sumofinans, som gir deg flere tilbud på forbrukslån. Denne tjenesten sender søknaden din ut på anbud, og du kan velge det tilbudet som blir billigst for deg.